سرور مجازی OVH

قابل سفارش از 7 لوکیشن مختلف

سرور مجازی OVH رم 2 گیگابایت پلن STARTER
 • 1 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • 2 گیگابایت مقدار رم
 • 20 گیگابایت SSD مقدار فضا
 • 100 مگابیت بر ثانیه پهنای باند عمومی
 • نامحدود - محدود در لوکیشن‌های سنگاپور و استرالیا ترافیک
 • انگلستان، فرانسه، کانادا، لهستان، آلمان، استرالیا و سنگاپور لوکیشن
سرور مجازی OVH رم 2 گیگابایت پلن VALUE
 • 1 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • 2 گیگابایت مقدار رم
 • 40 گیگابایت NVMe مقدار فضا
 • 250 مگابیت بر ثانیه پهنای باند عمومی
 • نامحدود - محدود در لوکیشن‌های سنگاپور و استرالیا ترافیک
 • انگلستان، فرانسه، کانادا، لهستان، آلمان، استرالیا و سنگاپور لوکیشن
سرور مجازی OVH رم 4 گیگابایت پلن ESSENTIAL
 • 2 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • 4 گیگابایت مقدار رم
 • 80 گیگابایت NVMe مقدار فضا
 • 500 مگابیت بر ثانیه پهنای باند عمومی
 • نامحدود - محدود در لوکیشن‌های سنگاپور و استرالیا ترافیک
 • انگلستان، فرانسه، کانادا، لهستان، آلمان، استرالیا و سنگاپور لوکیشن
سرور مجازی OVH رم 8 گیگابایت پلن COMFORT
 • 4 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • 8 گیگابایت مقدار رم
 • 160 گیگابایت NVMe مقدار فضا
 • 1 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند عمومی
 • نامحدود - محدود در لوکیشن‌های سنگاپور و استرالیا ترافیک
 • انگلستان، فرانسه، کانادا، لهستان، آلمان، استرالیا و سنگاپور لوکیشن
سرور مجازی OVH پلن ELITE
 • 8 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • از 8 تا 32 گیگابایت مقدار رم
 • از 160 تا 640 گیگابایت NVMe مقدار فضا
 • 2 گیگابیت بر ثانیه پهنای باند عمومی
 • نامحدود - محدود در لوکیشن‌های سنگاپور و استرالیا ترافیک
 • انگلستان، فرانسه، کانادا، لهستان، آلمان، استرالیا و سنگاپور لوکیشن