سرور مجازی کلاود LeaseWeb

سرور مجازی کلاود رم 1 گیگ SSD لیزوب پلن micro
 • 1 گیگابایت حافظه‌ی رم
 • 1 هسته با فرکانس 2000 مگاهرتز پردازنده
 • 20 گیگابایت SSD فضای هارد
 • 4 ترابایت ترافیک
 • هلند لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 2 گیگ SSD لیزوب پلن xsmall
 • 2 گیگابایت حافظه‌ی رم
 • 1 هسته با فرکانس 2000 مگاهرتز پردازنده
 • 40 گیگابایت SSD فضای هارد
 • 6 ترابایت ترافیک
 • هلند لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 4 گیگ SSD لیزوب پلن small
 • 4 گیگابایت حافظه‌ی رم
 • 2 هسته با فرکانس 4000 مگاهرتز پردازنده
 • 60 گیگابایت SSD فضای هارد
 • 8 ترابایت ترافیک
 • هلند لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 8 گیگ SSD لیزوب پلن medium
 • 8 گیگابایت حافظه‌ی رم
 • 4 هسته با فرکانس 8000 مگاهرتز پردازنده
 • 80 گیگابایت SSD فضای هارد
 • 8 ترابایت ترافیک
 • هلند لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 16 گیگ SSD لیزوب پلن large
 • 16 گیگابایت حافظه‌ی رم
 • 8 هسته با فرکانس 16000 مگاهرتز پردازنده
 • 120 گیگابایت SSD فضای هارد
 • 10 ترابایت ترافیک
 • هلند لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 32 گیگ SSD لیزوب پلن xlarge
 • 32 گیگابایت حافظه‌ی رم
 • 12 هسته با فرکانس 24000 مگاهرتز پردازنده
 • 180 گیگابایت SSD فضای هارد
 • 10 ترابایت ترافیک
 • هلند لوکیشن
سرور مجازی کلاود رم 64 گیگ SSD لیزوب پلن 2xlarge
 • 64 گیگابایت حافظه‌ی رم
 • 16 هسته با فرکانس 32000 مگاهرتز پردازنده
 • 240 گیگابایت SSD فضای هارد
 • 15 ترابایت ترافیک
 • هلند لوکیشن