ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
304,500 تومان
.net
391,500 تومان
.shop
217,500 تومان
.blog
283,000 تومان
.club
435,000 تومان
.host
3,053,500 تومان
.live
173,500 تومان
.name
348,000 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
304,500 تومان
1 سال
304,500 تومان
1 سال
344,000 تومان
1 سال
.net
391,500 تومان
1 سال
391,500 تومان
1 سال
361,500 تومان
1 سال
.org
382,500 تومان
1 سال
382,500 تومان
1 سال
382,500 تومان
1 سال
.ir
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
14,000 تومان
1 سال
.xyz
43,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
.shop
217,500 تومان
1 سال
1,140,000 تومان
1 سال
1,140,000 تومان
1 سال
.website
43,000 تومان
1 سال
732,500 تومان
1 سال
773,500 تومان
1 سال
.cloud
261,000 تومان
1 سال
391,500 تومان
1 سال
814,000 تومان
1 سال
.ovh
86,500 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
130,000 تومان
1 سال
.info
173,500 تومان
1 سال
488,500 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.uk
326,500 تومان
1 سال
N/A
173,500 تومان
1 سال
.me
304,500 تومان
1 سال
488,500 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.eu
304,500 تومان
1 سال
304,500 تومان
1 سال
239,500 تومان
1 سال
.ac
1,058,500 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
1,180,500 تومان
1 سال
.agency
173,500 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.app
529,000 تومان
1 سال
529,000 تومان
1 سال
529,000 تومان
1 سال
.asia
488,500 تومان
1 سال
488,500 تومان
1 سال
529,000 تومان
1 سال
.band
488,500 تومان
1 سال
732,500 تومان
1 سال
773,500 تومان
1 سال
.best
43,000 تومان
1 سال
3,298,000 تومان
1 سال
732,500 تومان
1 سال
.bio
488,500 تومان
1 سال
1,913,500 تومان
1 سال
2,158,000 تومان
1 سال
.biz
529,000 تومان
1 سال
529,000 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
.black
488,500 تومان
1 سال
1,425,000 تومان
1 سال
1,750,500 تومان
1 سال
.blog
283,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.blue
217,500 تومان
1 سال
488,500 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.bz
814,000 تومان
1 سال
814,000 تومان
1 سال
895,500 تومان
1 سال
.ca
391,500 تومان
1 سال
391,500 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
.cafe
304,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.cam
1,017,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
732,500 تومان
1 سال
.camp
1,588,000 تومان
1 سال
1,588,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.care
488,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.cash
261,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.center
217,500 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.ch
217,500 تومان
1 سال
N/A
283,000 تومان
1 سال
.chat
348,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.cheap
304,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.city
261,000 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.click
391,500 تومان
1 سال
391,500 تومان
1 سال
391,500 تومان
1 سال
.clinic
1,588,000 تومان
1 سال
1,588,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.club
435,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
447,500 تومان
1 سال
.co
391,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.coffee
304,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.college
732,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.cool
304,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.dance
304,500 تومان
1 سال
732,500 تومان
1 سال
773,500 تومان
1 سال
.date
108,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
855,000 تومان
1 سال
.de
169,500 تومان
1 سال
169,500 تومان
1 سال
178,000 تومان
1 سال
.dentist
1,180,500 تومان
1 سال
1,180,500 تومان
1 سال
1,303,000 تومان
1 سال
.design
435,000 تومان
1 سال
1,588,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.dev
431,000 تومان
1 سال
431,000 تومان
1 سال
488,500 تومان
1 سال
.digital
130,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.direct
488,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.doctor
488,500 تومان
1 سال
3,135,000 تومان
1 سال
3,379,500 تومان
1 سال
.dog
304,500 تومان
1 سال
1,588,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.download
108,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
855,000 تومان
1 سال
.earth
732,500 تومان
1 سال
732,500 تومان
1 سال
773,500 تومان
1 سال
.eco
2,361,500 تومان
1 سال
2,361,500 تومان
1 سال
2,565,000 تومان
1 سال
.education
651,500 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.email
170,000 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.energy
304,500 تومان
1 سال
3,135,000 تومان
1 سال
3,379,500 تومان
1 سال
.engineer
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.express
304,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.family
732,500 تومان
1 سال
732,500 تومان
1 سال
773,500 تومان
1 سال
.fans
435,000 تومان
1 سال
413,500 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
.fashion
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.film
2,850,000 تومان
1 سال
2,850,000 تومان
1 سال
3,094,500 تومان
1 سال
.finance
488,500 تومان
1 سال
1,588,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.fish
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.fishing
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.fit
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.fitness
304,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.flowers
4,845,500 تومان
1 سال
4,845,500 تومان
1 سال
5,252,500 تومان
1 سال
.football
651,500 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.gallery
651,500 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.game
14,210,000 تومان
1 سال
14,210,000 تومان
1 سال
15,431,500 تومان
1 سال
.games
732,500 تومان
1 سال
732,500 تومان
1 سال
773,500 تومان
1 سال
.garden
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.gold
304,500 تومان
1 سال
3,135,000 تومان
1 سال
3,379,500 تومان
1 سال
.golf
173,500 تومان
1 سال
1,588,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.green
488,500 تومان
1 سال
2,361,500 تومان
1 سال
2,565,000 تومان
1 سال
.group
651,500 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.guide
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.help
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.holdings
1,588,000 تومان
1 سال
1,588,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.hospital
1,588,000 تومان
1 سال
1,588,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.host
3,053,500 تومان
1 سال
3,053,500 تومان
1 سال
3,338,500 تومان
1 سال
.hosting
14,210,000 تومان
1 سال
14,210,000 تومان
1 سال
15,431,500 تومان
1 سال
.how
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.icu
304,500 تومان
1 سال
304,500 تومان
1 سال
304,500 تومان
1 سال
.in
391,500 تومان
1 سال
391,500 تومان
1 سال
391,500 تومان
1 سال
.international
435,000 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.istanbul
732,500 تومان
1 سال
732,500 تومان
1 سال
773,500 تومان
1 سال
.it
304,500 تومان
1 سال
304,500 تومان
1 سال
304,500 تومان
1 سال
.jobs
4,438,500 تومان
1 سال
4,438,500 تومان
1 سال
4,845,500 تومان
1 سال
.kitchen
488,500 تومان
1 سال
1,588,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.land
488,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.law
3,257,000 تومان
1 سال
3,257,000 تومان
1 سال
3,542,000 تومان
1 سال
.life
173,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.link
391,500 تومان
1 سال
391,500 تومان
1 سال
391,500 تومان
1 سال
.live
173,500 تومان
1 سال
732,500 تومان
1 سال
773,500 تومان
1 سال
.love
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.ltd
304,500 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.market
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.media
304,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.men
108,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
855,000 تومان
1 سال
.mobi
217,500 تومان
1 سال
610,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.money
304,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.movie
1,180,500 تومان
1 سال
9,324,000 تومان
1 سال
10,138,500 تومان
1 سال
.museum
1,669,000 تومان
1 سال
1,669,000 تومان
1 سال
1,791,500 تومان
1 سال
.name
348,000 تومان
1 سال
488,500 تومان
1 سال
529,000 تومان
1 سال
.navy
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.network
217,500 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.news
488,500 تومان
1 سال
732,500 تومان
1 سال
773,500 تومان
1 سال
.ninja
304,500 تومان
1 سال
610,500 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
.one
348,000 تومان
1 سال
348,000 تومان
1 سال
391,500 تومان
1 سال
.ooo
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.organic
488,500 تومان
1 سال
2,361,500 تومان
1 سال
2,565,000 تومان
1 سال
.page
344,000 تومان
1 سال
344,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
.pet
217,500 تومان
1 سال
488,500 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.photo
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.photos
173,500 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.pics
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.pictures
391,500 تومان
1 سال
391,500 تومان
1 سال
391,500 تومان
1 سال
.pink
217,500 تومان
1 سال
488,500 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.pizza
304,500 تومان
1 سال
1,588,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.place
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.plus
304,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.press
2,320,500 تومان
1 سال
2,320,500 تومان
1 سال
2,524,000 تومان
1 سال
.pro
173,500 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.promo
217,500 تومان
1 سال
488,500 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.pub
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.red
217,500 تومان
1 سال
488,500 تومان
1 سال
590,000 تومان
1 سال
.rent
732,500 تومان
1 سال
2,117,000 تومان
1 سال
2,320,500 تومان
1 سال
.report
304,500 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.rest
1,180,500 تومان
1 سال
1,180,500 تومان
1 سال
1,303,000 تومان
1 سال
.run
173,500 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.sale
391,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.salon
1,588,000 تومان
1 سال
1,588,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.science
261,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
855,000 تومان
1 سال
.shoes
895,500 تومان
1 سال
1,588,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.show
304,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.social
391,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.software
488,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.stream
108,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
855,000 تومان
1 سال
.studio
732,500 تومان
1 سال
732,500 تومان
1 سال
773,500 تومان
1 سال
.study
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.style
304,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.support
304,500 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.systems
261,000 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.tax
304,500 تومان
1 سال
1,588,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.taxi
304,500 تومان
1 سال
1,588,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.team
304,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.tel
447,500 تومان
1 سال
447,500 تومان
1 سال
488,500 تومان
1 سال
.today
651,500 تومان
1 سال
651,500 تومان
1 سال
692,000 تومان
1 سال
.tools
304,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.top
65,000 تومان
1 سال
178,000 تومان
1 سال
178,000 تومان
1 سال
.tours
304,500 تومان
1 سال
1,588,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.town
391,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.toys
488,500 تومان
1 سال
1,588,000 تومان
1 سال
1,710,000 تومان
1 سال
.trade
108,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
855,000 تومان
1 سال
.travel
895,500 تومان
1 سال
3,786,500 تومان
1 سال
4,031,000 تومان
1 سال
.tube
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.tv
1,180,500 تومان
1 سال
1,180,500 تومان
1 سال
1,303,000 تومان
1 سال
.tech
86,500 تومان
1 سال
1,669,000 تومان
1 سال
1,669,000 تومان
1 سال
.us
348,000 تومان
1 سال
348,000 تومان
1 سال
391,500 تومان
1 سال
.vip
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.vote
488,500 تومان
1 سال
2,361,500 تومان
1 سال
2,565,000 تومان
1 سال
.watch
304,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.wiki
435,000 تومان
1 سال
936,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
.win
108,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
855,000 تومان
1 سال
.work
304,500 تومان
1 سال
304,500 تومان
1 سال
304,500 تومان
1 سال
.world
173,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.yoga
977,000 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.zone
304,500 تومان
1 سال
977,000 تومان
1 سال
1,058,500 تومان
1 سال
.video
732,500 تومان
1 سال
732,500 تومان
1 سال
773,500 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده