ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.


جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوند and be between and characters in length

:domain در دسترس نیست

orderForm.domainHasUnavailableTld

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
905,000 تومان
.net
945,000 تومان
.shop
285,000 تومان
.blog
300,000 تومان
.club
460,000 تومان
.host
3,205,000 تومان
.live
330,000 تومان
.name
365,000 تومان
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

مشاهده بر اساس دسته بندی

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
905,000 تومان
1 سال
1,015,000 تومان
1 سال
1,035,000 تومان
1 سال
.net
945,000 تومان
1 سال
945,000 تومان
1 سال
1,130,000 تومان
1 سال
.org
830,000 تومان
1 سال
830,000 تومان
1 سال
830,000 تومان
1 سال
.ir
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
30,000 تومان
1 سال
.xyz
190,000 تومان
1 سال
1,060,000 تومان
1 سال
1,060,000 تومان
1 سال
.shop
285,000 تومان
1 سال
2,530,000 تومان
1 سال
2,530,000 تومان
1 سال
.website
1,475,000 تومان
1 سال
1,475,000 تومان
1 سال
1,560,000 تومان
1 سال
.cloud
275,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
855,000 تومان
1 سال
.ovh
165,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
245,000 تومان
1 سال
.info
330,000 تومان
1 سال
1,600,000 تومان
1 سال
1,640,000 تومان
1 سال
.uk
345,000 تومان
1 سال
N/A
185,000 تومان
1 سال
.me
320,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
.eu
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
255,000 تومان
1 سال
.ac
1,115,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
1,240,000 تومان
1 سال
.agency
185,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.app
555,000 تومان
1 سال
555,000 تومان
1 سال
555,000 تومان
1 سال
.asia
515,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
555,000 تومان
1 سال
.band
515,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
815,000 تومان
1 سال
.best
380,000 تومان
1 سال
1,475,000 تومان
1 سال
1,475,000 تومان
1 سال
.bio
515,000 تومان
1 سال
2,010,000 تومان
1 سال
2,265,000 تومان
1 سال
.biz
555,000 تومان
1 سال
555,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
.black
515,000 تومان
1 سال
1,495,000 تومان
1 سال
1,840,000 تومان
1 سال
.blog
300,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.blue
860,000 تومان
1 سال
1,270,000 تومان
1 سال
1,270,000 تومان
1 سال
.bz
855,000 تومان
1 سال
855,000 تومان
1 سال
940,000 تومان
1 سال
.ca
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
.cafe
320,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.cam
1,070,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
.camp
1,670,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
1,795,000 تومان
1 سال
.care
515,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.cash
275,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.center
230,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.ch
230,000 تومان
1 سال
N/A
300,000 تومان
1 سال
.chat
365,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.cheap
320,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.city
275,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.click
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
.clinic
1,670,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
1,795,000 تومان
1 سال
.club
460,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
.co
415,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.coffee
320,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.college
770,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.cool
320,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.dance
320,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
815,000 تومان
1 سال
.date
115,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.de
180,000 تومان
1 سال
180,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
.dentist
1,240,000 تومان
1 سال
1,240,000 تومان
1 سال
1,370,000 تومان
1 سال
.design
460,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
1,795,000 تومان
1 سال
.dev
455,000 تومان
1 سال
455,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
.digital
140,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.direct
515,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.doctor
515,000 تومان
1 سال
3,290,000 تومان
1 سال
3,550,000 تومان
1 سال
.dog
320,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
1,795,000 تومان
1 سال
.download
115,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.earth
770,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
815,000 تومان
1 سال
.eco
2,480,000 تومان
1 سال
2,480,000 تومان
1 سال
2,695,000 تومان
1 سال
.education
685,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.email
180,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.energy
320,000 تومان
1 سال
3,290,000 تومان
1 سال
3,550,000 تومان
1 سال
.engineer
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.express
320,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.family
770,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
815,000 تومان
1 سال
.fans
460,000 تومان
1 سال
435,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
.fashion
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.film
2,990,000 تومان
1 سال
2,990,000 تومان
1 سال
3,250,000 تومان
1 سال
.finance
1,310,000 تومان
1 سال
4,230,000 تومان
1 سال
4,275,000 تومان
1 سال
.fish
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.fishing
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.fit
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.fitness
320,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.flowers
5,085,000 تومان
1 سال
5,085,000 تومان
1 سال
5,515,000 تومان
1 سال
.football
685,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.gallery
685,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.game
14,910,000 تومان
1 سال
14,910,000 تومان
1 سال
16,195,000 تومان
1 سال
.games
770,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
815,000 تومان
1 سال
.garden
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.gold
320,000 تومان
1 سال
3,290,000 تومان
1 سال
3,550,000 تومان
1 سال
.golf
185,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
1,795,000 تومان
1 سال
.green
515,000 تومان
1 سال
2,480,000 تومان
1 سال
2,695,000 تومان
1 سال
.group
685,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.guide
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.help
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.holdings
1,670,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
1,795,000 تومان
1 سال
.hospital
1,670,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
1,795,000 تومان
1 سال
.host
3,205,000 تومان
1 سال
3,205,000 تومان
1 سال
3,505,000 تومان
1 سال
.hosting
14,910,000 تومان
1 سال
14,910,000 تومان
1 سال
16,195,000 تومان
1 سال
.how
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.icu
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
.in
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
.international
460,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.istanbul
770,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
815,000 تومان
1 سال
.it
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
.jobs
4,660,000 تومان
1 سال
4,660,000 تومان
1 سال
5,085,000 تومان
1 سال
.kitchen
515,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
1,795,000 تومان
1 سال
.land
515,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.law
3,420,000 تومان
1 سال
3,420,000 تومان
1 سال
3,720,000 تومان
1 سال
.life
235,000 تومان
1 سال
2,540,000 تومان
1 سال
2,450,000 تومان
1 سال
.link
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
.live
330,000 تومان
1 سال
2,215,000 تومان
1 سال
2,215,000 تومان
1 سال
.love
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.ltd
320,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.market
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.media
320,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.men
115,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.mobi
230,000 تومان
1 سال
645,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.money
320,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.movie
1,240,000 تومان
1 سال
9,785,000 تومان
1 سال
10,640,000 تومان
1 سال
.museum
1,755,000 تومان
1 سال
1,755,000 تومان
1 سال
1,880,000 تومان
1 سال
.name
365,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
555,000 تومان
1 سال
.navy
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.network
230,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.news
515,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
815,000 تومان
1 سال
.ninja
320,000 تومان
1 سال
645,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
.one
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
.ooo
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.organic
515,000 تومان
1 سال
2,480,000 تومان
1 سال
2,695,000 تومان
1 سال
.page
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
.pet
230,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
.photo
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.photos
185,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.pics
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.pictures
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
.pink
230,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
.pizza
320,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
1,795,000 تومان
1 سال
.place
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.plus
320,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.press
2,435,000 تومان
1 سال
2,435,000 تومان
1 سال
2,650,000 تومان
1 سال
.pro
185,000 تومان
1 سال
460,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
.promo
230,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
.pub
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.red
230,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
620,000 تومان
1 سال
.rent
770,000 تومان
1 سال
2,225,000 تومان
1 سال
2,435,000 تومان
1 سال
.report
320,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.rest
1,240,000 تومان
1 سال
1,240,000 تومان
1 سال
1,370,000 تومان
1 سال
.run
185,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.sale
415,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.salon
1,670,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
1,795,000 تومان
1 سال
.science
275,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.shoes
940,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
1,795,000 تومان
1 سال
.show
320,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.social
415,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.software
515,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.stream
115,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.studio
770,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
815,000 تومان
1 سال
.study
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.style
320,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.support
320,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.systems
275,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.tax
320,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
1,795,000 تومان
1 سال
.taxi
320,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
1,795,000 تومان
1 سال
.team
320,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.tel
470,000 تومان
1 سال
470,000 تومان
1 سال
515,000 تومان
1 سال
.today
685,000 تومان
1 سال
685,000 تومان
1 سال
730,000 تومان
1 سال
.tools
320,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.top
145,000 تومان
1 سال
425,000 تومان
1 سال
425,000 تومان
1 سال
.tours
320,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
1,795,000 تومان
1 سال
.town
415,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.toys
515,000 تومان
1 سال
1,670,000 تومان
1 سال
1,795,000 تومان
1 سال
.trade
115,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.travel
940,000 تومان
1 سال
3,975,000 تومان
1 سال
4,230,000 تومان
1 سال
.tube
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.tv
1,240,000 تومان
1 سال
1,240,000 تومان
1 سال
1,370,000 تومان
1 سال
.tech
95,000 تومان
1 سال
1,755,000 تومان
1 سال
1,755,000 تومان
1 سال
.us
365,000 تومان
1 سال
365,000 تومان
1 سال
415,000 تومان
1 سال
.vip
985,000 تومان
1 سال
985,000 تومان
1 سال
985,000 تومان
1 سال
.vote
515,000 تومان
1 سال
2,480,000 تومان
1 سال
2,695,000 تومان
1 سال
.watch
320,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.wiki
460,000 تومان
1 سال
985,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
.win
115,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
900,000 تومان
1 سال
.work
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
320,000 تومان
1 سال
.world
185,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.yoga
1,025,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.zone
320,000 تومان
1 سال
1,025,000 تومان
1 سال
1,115,000 تومان
1 سال
.video
770,000 تومان
1 سال
770,000 تومان
1 سال
815,000 تومان
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.

افزودن میزبانی وب

از میان پکیج های هاستینگ انتخاب نمایید

هر نوع پکیج ما متناسب با بودجه های مختلف تعیین شده است

بررسی پکیج ها

انتقال دامنه به ما

با انتقال دامنه دامنه شما یکسال دیگر تمدیدی می شود!*

انتقال دامنه

* شامل TLD های خاص و دامنه های به تازگی تمدید شده