سرور مجازی فرانسه

به همراه 7 روز گارانتی بازگشت کل وجه

سرور مجازی رم 128 مگ فرانسه
 • 128 مگابایت رم
 • 5 گیگابایت HDD هارد دیسک
 • 1 هسته با فرکانس 500 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
 • VMware ESXi مجازی‌ساز
سرور مجازی رم 256 مگ فرانسه
 • 256 مگابایت رم
 • 15 گیگابایت HDD هارد دیسک
 • 1 هسته با فرکانس 500 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
 • VMware ESXi مجازی‌ساز
سرور مجازی رم 512 مگ فرانسه
 • 512 مگابایت رم
 • 30 گیگابایت HDD هارد دیسک
 • 1 هسته با فرکانس 500 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
 • VMware ESXi مجازی‌ساز
سرور مجازی رم 1 گیگ فرانسه
 • 1 گیگابایت رم
 • 50 گیگابایت HDD هارد دیسک
 • 1 هسته با فرکانس 700 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
 • VMware ESXi مجازی‌ساز
سرور مجازی رم 2 گیگ فرانسه
 • 2 گیگابایت رم
 • 100 گیگابایت HDD هارد دیسک
 • 1 هسته با فرکانس 700 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
 • VMware ESXi مجازی‌ساز
سرور مجازی رم 3 گیگ فرانسه
 • 3 گیگابایت رم
 • 150 گیگابایت HDD هارد دیسک
 • 1 هسته با فرکانس 1 گیگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
 • VMware ESXi مجازی‌ساز
سرور مجازی رم 4 گیگ فرانسه
 • 4 گیگابایت رم
 • 200 گیگابایت HDD هارد دیسک
 • 2 هسته با فرکانس 1 گیگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
 • VMware ESXi مجازی‌ساز
 • دارد دامین IR. یکساله رایگان
سرور مجازی رم 6 گیگ فرانسه
 • 6 گیگابایت رم
 • 400 گیگابایت HDD هارد دیسک
 • 2 هسته با فرکانس 1 گیگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
 • VMware ESXi مجازی‌ساز
 • دارد دامین IR. پنج ساله رایگان
سرور مجازی رم 8 گیگ فرانسه
 • 8 گیگابایت رم
 • 600 گیگابایت HDD هارد دیسک
 • 2 هسته با فرکانس 1 گیگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت
 • VMware ESXi مجازی‌ساز
 • دارد دامین IR. پنج ساله رایگان