هاست اشتراکی سی پنل

با 7 روز ضمانت بازگشت کل وجه!

هاست اشتراکی 100 مگابایت سی پنل
 • 100 مگابایت مقدار فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند
 • 1024 مگابایت رم اختصاصی
 • 900 مگاهرتز پردازنده
 • 20 تعداد کانکشن در لحظه
 • 60 تعداد پردازش در هر لحظه
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل
هاست اشتراکی 250 مگابایت سی پنل
 • 250 مگابایت مقدار فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • 1280 مگابایت رم اختصاصی
 • 1000 مگاهرتز پردازنده
 • 25 تعداد کانکشن در هر لحظه
 • 65 تعداد پردازش در هر لحظه
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل
هاست اشتراکی 500 مگابایت سی پنل
 • 500 مگابایت مقدار فضا
 • 70 گیگابایت پهنای باند
 • 1536 مگابایت رم اختصاصی
 • 1100 مگاهرتز پردازنده
 • 30 تعداد کانکشن در هر لحظه
 • 70 تعداد پردازش در هر لحظه
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل
هاست اشتراکی 1 گیگابایت سی پنل
 • 1 گیگابایت مقدار فضا
 • 150 گیگابایت پهنای باند
 • 1792 مگابایت رم اختصاصی
 • 1200 مگاهرتز پردازنده
 • 35 تعداد کانکشن در هر لحظه
 • 75 تعداد پردازش در هر لحظه
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل
هاست اشتراکی 2 گیگابایت سی پنل
 • 2 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2048 مگابایت رم اختصاصی
 • 1300 مگاهرتز پردازنده
 • 40 تعداد کانکشن در هر لحظه
 • 80 تعداد پردازش در هر لحظه
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل
هاست اشتراکی 5 گیگابایت سی پنل
 • 5 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2304 مگابایت رم اختصاصی
 • 1400 مگاهرتز پردازنده
 • 45 تعداد کانکشن در هر لحظه
 • 85 تعداد پردازش در هر لحظه
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل
هاست اشتراکی 6 گیگابایت سی پنل
 • 6 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2560 مگابایت رم اختصاصی
 • 1500 مگاهرتز پردازنده
 • 50 تعداد کانکشن در هر لحظه
 • 90 تعداد پردازش در هر لحظه
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل
هاست اشتراکی 10 گیگابایت سی پنل
 • 10 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 2816 مگاهرتز رم اختصاصی
 • 1600 مگاهرتز پردازنده
 • 55 تعداد کانکشن در هر لحظه
 • 95 تعداد پردازش در هر لحظه
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل
هاست اشتراکی 14 گیگابایت سی پنل
 • 14 گیگابایت مقدار فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3072 مگابایت رم اختصاصی
 • 1700 مگاهرتز پردازنده
 • 60 تعداد کانکشن در هر لحظه
 • 100 تعداد پردازش در هر لحظه
 • نامحدود دومین
 • نامحدود ادآن دومین
 • نامحدود پارکد دومین
 • نامحدود ساب دومین
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اف‌تی‌پی
 • نامحدود ایمیل