سرور مجازی SSD ایران

با 7 روز ضمانت بازگشت کل وجه!

سرور مجازی SSD ایران رم 512 مگابایت
 • 1 هسته با فرکانس 1200 مگاهرتز پردازنده
 • 512 مگابایت اختصاصی رم
 • 20 گیگابایت SSD هارد
 • 30 گیگابایت ماهانه ترافیک
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت شبکه
سرور مجازی SSD ایران رم 1 گیگابایت
 • 1 هسته با فرکانس 1500 مگاهرتز پردازنده
 • 1 گیگابایت اختصاصی رم
 • 25 گیگابایت SSD هارد
 • 40 گیگابایت ماهانه ترافیک
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت شبکه
سرور مجازی SSD ایران رم 2 گیگابایت
 • 2 هسته با فرکانس 1800 مگاهرتز پردازنده
 • 2 گیگابایت اختصاصی رم
 • 35 گیگابایت SSD هارد
 • 60 گیگابایت ماهانه ترافیک
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت شبکه
سرور مجازی SSD ایران رم 3 گیگابایت
 • 3 هسته با فرکانس 2000 مگاهرتز پردازنده
 • 3 گیگابایت اختصاصی رم
 • 50 گیگابایت SSD هارد
 • 90 گیگابایت ماهانه ترافیک
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت شبکه
سرور مجازی SSD ایران رم 4 گیگابایت
 • 4 هسته با فرکانس 2500 مگاهرتز پردازنده
 • 4 گیگابایت اختصاصی رم
 • 60 گیگابایت SSD هارد
 • 120 گیگابایت ماهانه ترافیک
 • 1 گیگابیت اشتراکی پورت شبکه