سرور اختصاصی OVH

EG-16
 • Intel Xeon E3-1230v6 مدل سی‌پی‌یو
 • 3.5 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 4 هسته‌ی واقعی و 8 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • 16GB DDR4 ECC 2400MHz رم اختصاصی
 • SATA و NVMe موجود است هارد اصلی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 500 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • 500 مگابیت پورت گارانتی شده
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آیپی
 • فرانسه / کانادا / لهستان / آلمان / انگلستان لوکیشن
Advance-1
 • Intel® Xeon® D-2123IT مدل سی‌پی‌یو
 • 2.2/3.0 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 4 هسته‌ی واقعی و 8 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • 32GB DDR4 ECC 2400MHz رم اختصاصی
 • NVMe و SATA موجود هارد اصلی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 500 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • 500 مگابیت پورت گارانتی شده
 • 100 مگابیت رک مجازی
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آیپی
 • آلمان/فرانسه/استرالیا/لهستان/انگلستان/کانادا لوکیشن
GAME-32
 • Intel i7-6700K مدل سی‌پی‌یو
 • 4.0/4.2 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 4 هسته‌ی واقعی و 8 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • 32GB DDR4 ECC 2133 MHz رم اختصاصی
 • SATA موجود هارد اصلی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 500 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • 250 مگابیت پورت گارانتی شده
 • - رک مجازی
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آیپی
 • فرانسه/سنگاپور/استرالیا/کانادا/لهستان/آلمان/انگلستان لوکیشن
GAME-64
 • Intel i7-7700K مدل سی‌پی‌یو
 • 4.2/4.5 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 4 هسته‌ی واقعی و 8 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • 64GB DDR4 2400MHz رم اختصاصی
 • SATA و NVMe موجود هارد اصلی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 500 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • 250 مگابیت پورت گارانتی شده
 • - رک مجازی
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آیپی
 • استرالیا/آلمان/انگلستان/فرانسه/لهستان/کانادا/سنگاپور لوکیشن
Advance-4
 • AMD Epyc 7351P مدل سی‌پی‌یو
 • 2.4/2.9 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 16 هسته‌ی واقعی و 32 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • 128GB DDR4 ECC 2400MHz رم اختصاصی
 • NVMe و SATA موجود هارد اصلی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 500 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • 500 مگابیت پورت گارانتی شده
 • 100 مگابیت رک مجازی
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آیپی
 • فرانسه/آلمان/انگلستان/کانادا/لهستان لوکیشن
EG-128
 • Intel Xeon E5-1660v3 مدل سی‌پی‌یو
 • 3.0/3.5 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 8 هسته‌ی واقعی و 16 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • 128GB DDR4 ECC 2133MHz رم اختصاصی
 • NVMe و SATA موجود هارد اصلی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 500 گیگابایت فضای بکاپ
 • 1 گیگابیت پورت شبکه
 • 1 گیگابیت پورت گارانتی شده
 • 1 گیگابیت رک مجازی
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آیپی
 • فرانسه/آلمان/انگلستان/کانادا/لهستان لوکیشن
Rise-5 1 موجود است
 • Intel 2x Xeon E5-2650v3 مدل سی‌پی‌یو
 • 2.3/3.0 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 20 هسته‌ی واقعی و 40 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • 256GB DDR4 ECC 2133MHz رم اختصاصی
 • SATA موجود هارد اصلی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 500 گیگابایت فضای بکاپ
 • 500 مگابیت پورت شبکه
 • 500 مگابیت پورت گارانتی شده
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آیپی
 • فرانسه/آلمان/انگلستان/کانادا/لهستان لوکیشن
شروع از
7,684,500 تومان
ماهانه
3,143,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
Rise-LE-2
 • Intel Xeon E3-1270v6 مدل سی‌پی‌یو
 • 3.8/4.2 گیگاهرتز فرکانس سی‌پی‌یو
 • 4 هسته‌ی واقعی و 8 هسته‌ی مجازی هسته‌های واقعی و مجازی
 • 32GB DDR4 ECC 2400MHz رم اختصاصی
 • 2x 450 GB SSD NVMe Soft RAID هارد اصلی
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 500 گیگابایت فضای بکاپ
 • 500 مگابیت پورت شبکه
 • انواع سیستم عامل‌های لینوکس / ویندوز / مجازی‌ساز سیستم عامل
 • 1 عدد تعداد آی‌پی
 • فرانسه/آلمان/انگلستان/کانادا/لهستان لوکیشن